Naziv projekta: Uz zdrav životni stil raSTEMo

Program i kodni broj projekta: Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, UP.04.2.1.10.0149

Korisnik: Institut perspektiva ekonomije Mediterana (u nastavku: IPEMED)

Projektni partneri: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (u nastavku: FESB), Medicinski fakultet u Splitu (u nastavku: MEFST)

Kratak opis projekta: Projekt „Uz zdrav životni stil raSTEMo“ usmjeren je na jačanje kapaciteta i uloge organizacije civilnog društva IPEMED s ciljem aktivnog uključivanja djece, mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a na području medicinske senzorike i 3D tehnologija u medicini. Projektne aktivnosti podrazumijevaju provedbu programa mentorstva usmjereno na djelatnike i studente volontere udruge IPEMED, jednodnevnih i višednevnih događanja i radionica za djecu i mlade u području medicinske senzorike i 3D tehnologija u medicini, te uspostave inovativnih i interaktivnih trajnih postava na visokoobrazovnim institucijama, FESB-u i MEFST-u.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

Cilj projekta je:

Ojačati kapacitete udruge IPEMED za aktivno uključivanje mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a na području medicinske senzorike i 3D tehnologija u medicini te uključivanje krajnjih korisnika u aktivnosti popularizacije STEM-a kao i usvajanje znanja za daljnji profesionalni razvoj u STEM području te uspostava trajnog postava na MEFST-u i FESB-u.

Očekivani rezultati projekta su:

Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa popularizacije STEM-a

Ciljevi se odnose na aktivnosti kreiranja i provedbe radionica za udrugu IPEMED, gdje se jačaju kapaciteti udruge radionicama kreativnog razmišljanja, komunikacijskih i prezentacijskih vještina te usvajanja „soft“ vještina kao i studijski posjeti visokoobrazovnim institucijama te uspostava partnerstva s organizacijama koje se bave STEM područjem čime se neposredno pridonosi ostvarenju postavljenog cilja.

Aktivnost organizacije trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupe za krajnje korisnike: djecu i mlade te opću populaciju

Ciljevi se odnose na opremanje amfiteatra audiovizualnom opremom i uspostavljanje trajnog postava na FESB-u i MEFST-u kao izložbenog prostora za radove polaznika radionica te provedba kontinuiranog mentorstva studentima volonterima te članovima udruge IPEMED čime se neposredno pridonosi ostvarenju postavljenog cilja.

Razvoj i provedba (višednevnih) lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a

Ciljevi uključuju kreiranje mrežne platforme za polaznike radionica, provedbu četiri ciklusa višednevnih radionica za učenike srednjih škola na te organizacija i provedba STEM natjecanja „Junior Hackathon dani“. Element neposredno pridonosi ostvarenju postavljenog cilja.

Razvoj i provedba jednodnevnih događanja na lokalnoj razini sa svrhom podizanja svijesti o važnosti STEM-a i znanstvenim postignućima iz STEM područja

Ciljevi obuhvaćaju provođenje pozivnih radionica za srednje i osnovne škole, izvođenje jednodnevnih događanja o primjeni 3D tehnologija u medicini za učenike osnovnih škola, te provedbu Okruglog stola koja će biti usmjerena na podizanje svijesti uže i šire zajednice o važnosti primjene STEM-a u zajednici kroz izlaganje o postavljenim projektnim ciljevima i postignutim rezultatima. Element neposredno utječe ostvarenju postavljenog cilja.

Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 2.422.016,37

Iznos sufinanciranja (u HRK): 2.422.016,37 (100%)

Razdoblje provedbe projekta: 22. kolovoza 2022. – 22. kolovoza 2024. (24 mjeseca)

Kontakti za više informacija:

  • Korisnik: Institut perspektiva ekonomije Mediterana, Kroz Smrdečac 17, 21 000 Split, tel.: +385 21/259-806, e-mail: ured@ipemed.hr

Voditeljica projekta: Kristina Buzuk, dipl. oec. mob.: 091 444 1957, e-mail adresa: kristina@ipemed.hr

  • Projektni partneri: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Ulica Ruđera Boškovića 32, 21 000 Split, tel.: +385 021 305 777, e-mail adresa: psolic@fesb.hr

Odgovorna osoba: dr. sc. Petar Šolić, prodekan za poslovanje

Medicinski fakultet u Splitu, Šoltanska ulica 2, 21 000 Split, tel.: +385 021 557 800 , e-mail adresa: katarina.vukojevic@mefst.hr

Odgovorna osoba: prof. dr. Katarina Vukojević, prodekanica za znanost, poslijediplomske studije i međunarodnu suradnju

Mrežne stranice za više informacija o EU fondovima:

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Instituta perspektiva ekonomije Mediterana.