IPEMED i zajednica 

 

Udruga IPEMED nastoji razvijati svoje poslovanje uravnoteženo i podjednako odgovorno brinuti o zajednici i osjetljivim ciljnim skupinama:

  1. Promicanjem jednakog pristupa kvalitetnom i održivom obrazovanju i osposobljavanju
  2. Socijalnim uključivanjem radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanja zaposlenosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju
  3. Promicanjem unaprjeđenja zdravlja, s naglaskom na prevenciju i poboljšanje zdravstvene pismenosti

 

Sve o šećernoj bolesti – znanjem do zdravlja

30 organiziranih edukativnih radionica Provedene radionice u 12 osnovnih škola i vrtića udaljenih područja Splitsko-dalmatinske županije Educirano 453 djece predškolske i školske dobi, roditelja, nastavnika i odgajatelja

 

„Za bolji život“povećanje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama kroz socijalnu uključenost

63 uspješno uključene osobe s invaliditetom (OSI) – intelektualnim teškoćama, u organizirane sportske, kreativne i edukativne aktivnosti

15 uspješno educiranih članova obitelji OSI-a

43 uspješno osposobljena stručnjaka za rad s OSI

 

„Program integracije slijepih osoba u društvo“

66 uključenih slijepih osoba u organizirane sportske, kreativne i edukativne aktivnosti 15 uspješno educiranih članova obitelji 10 stručnjaka ojačanog kapaciteta za rad sa slijepim osobama

         

 

MADE – Mobile Access Dental Clinic

Dentalne usluge za ukupno 1600 pacijenata – Sveučilište u Mostaru i Univerzitet Crna Gora

Uspostavljena baza za prikupljanje i pohranu podataka o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti

Kreiran Akcijski plan razvoja preventivnih programa dentalne zdravstvene zaštite koji će osigurati održivost i prenosivost projektnih rezultata u svim zemljama projektnog područja

Socijalna skrb

IPEMED je provedbom projekta s partnerima ostvario niz pozitivnih rezultata za različite ciljne skupine. Provedbom projektnih aktivnosti doprinio je kvaliteti života OSI-ja s intelektualnim teškoćama i slijepih osoba, ali i zadovoljstvu i sreći njihovih članova obitelji i zaposlenika partnera. OSI su stekli nova znanja i vještine, nova poznanstva i iskustva, a kao izrazito pozitivan faktor ističe se i činjenica da im se povećala razina samopouzdanja, samopoštovanja i poboljšala komunikacija s drugima. To je pozitivno utjecalo i na članove njihovih obitelji koji su dobili priliku bolje uravnotežiti vlastiti poslovni i privatni život s potrebama koje OSI zahtijevaju, ali i uvid u sposobnosti njihova razvoja kroz različite programe. S druge strane, zaposlenici su osigurali brojne nove aktivnosti za korisnike, stekli nova znanja o radu s OSI-jem i razmjenjivali iskustva s ostalim stručnjacima. Povećana je razina socijalne uključenosti OSI- ja i utjecaj na senzibilizaciju javnosti, posebno lokalne zajednice, rušenje predrasuda i nediskriminaciju. Provedbom projekata “Za bolji život” i “Program integracije slijepih osoba u društvo” povećala se socijalna uključenost korisnika i članova, ali i vidljivost COOJB-a i ŽUSS-a u zajednici što doprinosi održivosti u budućnosti jer su prikladni partneri s unaprijeđenim kapacitetima u novim projektima.

Promocija i zaštita zdravlja i prevencija bolesti

Kronične nezarazne bolesti poput šećerne bolesti i sve opasnosti koje one predstavljaju za ljudsko zdravlje, u izazovnim okolnostima uzrokovanim COVID-19 pandemijom i njenim posljedicama ne treba zanemariti, a provedene aktivnosti su doprinijele podizanju znanja i svijesti o važnosti prevencije šećerne bolesti. Prevenciju je važno provoditi zbog toga što raste broj djece i mladih koji obolijevaju od dijabetesa. Prije samo desetak godina, u Republici Hrvatskoj prekomjernu tjelesnu masu imalo je 10,5 % djece, 3,8 % je bilo pretilo, dok danas čak 26,4 % djece školske dobi ima prekomjernu tjelesnu masu, a 11,2 % ih je pretilo. Broj oboljele djece u posljednjih 30 godina se utrostručio, sa sve većim udjelom onih koji razvijaju tip II dijabetesa. Tome sigurno pogoduju trendovi nezdravog života te sve veći broj pretile djece. Pretilost je jedan od glavnih rizika koji potiče razvoj dijabetesa, a svakim kilogramom rizik od razvoja dijabetesa raste za 7,1 %. Navedeni podaci, ukazuju kako dijabetes i njegove komplikacije uzrokuju veliko opterećenje za zdravstveni sustav zbog čega je iznimno bitno raditi na prevenciji. IPEMED je u partnerstvu s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije želio ukazati na važnost podizanja razine znanja i svijesti o važnosti prevencije ove bolesti kod predškolske i školske djece, kako bi se već u toj dobi oblikovao i usvojio zdravi način života i tako prevenirao njezin nastanak. Provedenim programima za učenje kroz praksu o preventivnoj zaštiti oralnog zdravlja, različitim pripadnicima ciljnih skupina od šire javnosti do djece predškolske dobi, pružena je preventivna njega i edukacija o zaštiti oralnog zdravlja. IPEMED je kao projektni partner zadužen za radni paket Komunikacija povećao vidljivost projektnih rezultata i podizanje svijesti identificiranih ciljnih skupina projekta provedbom povjerenih mu aktivnosti.

Održivi razvoj

Tijekom provedbe projekta RCK sudionici su bili upoznati s pojmom društvenog poduzetništva koje razvija inovacije i vlastite kreativne potencijale usmjerene na razvoj poduzetničkih projekata. Sudjelujući na radionicama učenici su analizirali mogućnosti odgovornog korištenje prirodnih dobara i energije, racionalno postupanje s otpadom, uporabom iskorištenih materijala, aktivnim radom i suradnjom u zajednici. Radionice o komunikacijskim vještinama sadržavale su obuku o interkulturalnoj komunikaciji i komunikaciji s onima koji su drukčiji od nas, medijskoj pismenosti i dizajnerskom promišljanju koje je izrazito korisno kod kreiranja novih obrazovnih sadržaja koji direktno odgovaraju na potrebe društva.