Naziv projekta: Program integracije slijepih osoba u društvo

Program i kodni broj projekta: Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, UP.02.2.2.06.0401

Korisnik: Županijska udruga slijepih Split

Projektni partner: Institut perspektiva ekonomije Mediterana

Kratak opis projekta: Projekt „Program integracije slijepih osoba u društvo“ usmjeren je na povećanje kvalitete života slijepih osoba i na njihovu integraciji u društvo. Projekt provode Županijska udruga slijepih Split i Institut perspektiva ekonomije Mediterana. Projektne aktivnosti podrazumijevaju provedbu programa informatičkog opismenjavanja slijepih osoba, programa aktivnog provođenja slobodnog vremena osmišljenim sportskim (pikado i šah), kulturnim (posjete muzejima) i kreativnim (keramičarske, glazbene i likovne radionice) aktivnostima te aktivnosti kojima će steći znanja i socijalne vještine kojima će se koristiti u svakodnevnoj komunikaciji s okolinom. Projektne aktivnosti usmjerene su i na edukaciju članova njihovih obitelji s ciljem postizanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života te na jačanje kapaciteta  stručnjaka koji rade sa slijepim osobama.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): 

Ciljevi projekta su:

– povećanje uključenosti slijepih osoba u društvo širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici

–   uklanjanje diskriminacije

– pomirenje obiteljskih i poslovnih obveza članova obitelji koji skrbe o slijepim osobama

– jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa slijepim osobama u svrhu razvoja usluga.

Očekivani rezultati projekta su:

– olakšana komunikacija slijepih osoba s okolinom postignuta informatičkim opismenjavanjem omogućavajući pristup mnoštvu informacija poput informacija s interneta, zvučnih knjiga i časopisa, kao i jednostavno arhiviranje informacija te samostalnu obradu teksta

– postignuta jednakost i smanjena diskriminacija s kojom se slijepe osobe svakodnevno susreću

– ostvaren viši stupanj integriranosti slijepih osoba u društvo postignut provedbom programa aktivnog provođenja slobodnog vremena, stjecanjem znanja i socijalnih vještina te edukacijom članova obitelji i jačanjem kapaciteta stručnjaka koji rade sa slijepim osobama.


Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 
1.149.509,31 HRK

Iznos sufinanciranja (u HRK):  1.149.509,31 HRK (100 %)

Razdoblje provedbe projekta:  12. svibnja 2020. –  12. svibnja 2022. godine (24 mjeseca)

Kontakti za više informacija:

  • Korisnik: Županijska udruga slijepih Split, Zagrebačka 17, 21 000 Split,

tel.: +385 21/483-655, e-mail adresa: split@udrugaslijepih.hr

Odgovorna osoba: Predsjednik Ivan Tokić, mob: 095 361 5167,

e-mail adresa: i.tokic1983@gmail.com

  • Projektni partner: Institut perspektiva ekonomije Mediterana, Kroz Smrdečac 17, 21 000 Split, tel.: +385 21/259-806, e-mail adresa: ured@ipemed.hr

Voditelj projekta: Goran Pažin, mob.: 095 808 0766, e-mail adresa: goran.pazin@ipemed.hr

Mrežne stranice za više informacija o EU fondovima:

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Instituta perspektiva ekonomije Mediterana.