Naziv programa: „STEM za bolje sutra“

Korisnik: Institut perspektiva ekonomije Mediterana

Programski partner: Centar za pružanje usluga u zajednici Maestral

Poziv: „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Kratak opis programa:
Programom „STEM za bolje sutra“ smanjiti će se preveliki naglasak na institucionalnom pristupu u zbrinjavanju korisnika, na način da im se pružaju inovativne socijalne usluge, prilagođene njihovim stvarnim potrebama. Provedbom ovog programa se promiče izvaninstitucionalni pristup pružanja usluga.

Tijekom provedbe organizirati će se projektna događanja odnosno radionice na kojima će rješavati identificirani problemi neodgovarajućeg pristupa znanstvenoj pismenosti i nedovoljne raširenost znanstvenog načina razmišljanja među učenicima/korisnicima. Korisnicima će biti predstavljene znanstvene spoznaje i otkrića iz STEM područja, prilagođeno njihovom uzrastu i stupnju obrazovanja. Korisnici će se sudjelovanjem na projektnim događanjima informirati o važnosti STEM-a u medicinskoj dijagnostici i Robotici i koristima koje mogu ostvariti za svoj osobni i budući profesionalni razvoj.

Ciljevi i mjerljivi rezultati programa:
Cilj programa je:
Povećanje socijalne uključenosti korisnika DD Maestral kroz razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u obliku edukativnih radionica udruge IPEMED i ostalih programskih aktivnosti.

Specifični ciljevi programa su:

  • Promicanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi u zajednici kroz razvoj suradničkog odnosa različitih pružatelja socijalnih usluga – Centra i Udruge;
  • Povećanje kvalitete usluge korisnicima doma;
  • Povećanje  dostupnosti usluga na udaljenim područjima – Program novih inicijativa u zajednicama s manje mogućnosti – Imotski.

Mjerljivi rezultati programa su:

  • održano 8 ROBO STEM radionica,
  • održano 8 STEM prirodoslovnih radionica,
  • održano 8 radionica socijalnih vještina,
  • održano 2 radionice komunikacijskih vještina,
  • Poludnevni izlet
  • STEM sajam za korisnike Centra za pružanje usluga u zajednici Maestral

Vrijednost prve godine programa (u EUR): 25.000,00 EUR

Razdoblje provedbe programa: kolovoz 2023. – lipanj 2024.

 


Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti Instituta perspektiva ekonomije Mediterana i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.