Naziv projekta: Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije

Program i kodni broj projekta: Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, UP.03.3.1.04.0017

Korisnik: Obrtna tehnička škola Split

Projektni partneri:

  1. Elektrotehnička škola – Split
  2. Tehnička škola Šibenik
  3. Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
  4. Splitsko-dalmatinska županija
  5. Institut perspektiva ekonomije mediterana
  6. Tekoma d.o.o.
  7. Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Kratak opis projekta: Projekt je usmjeren ka unapređenju kadrovskih i programskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti Obrtnoj tehničkoj školi, čime će se unaprijediti mogućnost učenja temeljenog na radu za učenike i odrasle polaznike strukovnog obrazovanja u podsektoru elektrotehnike i računalstva. Navedeno će rezultirati unapređenjem kompetencija učenika i polaznika obrazovanja odraslih te ih uskladiti s potrebama tržišta rada.

Kako bi kvalitetno obnašao svoju funkciju, Obrtna tehnička škola će ovim projektom uspostaviti potrebne programske i kadrovske uvjete, kontinuirano razvijati i provoditi programe prilagođene tržištu rada, a odgojno-obrazovnim djelatnicima omogućiti stručna usavršavanja koji su temelj uspješnog i učinkovitog strukovnog obrazovanja. Uspostavljena pojačana suradnja s poslodavcima i visokim učilištima omogućit će povećanje relevantnosti kurikuluma i djelotvorniju provedbu, a učenicima i odraslim polaznicima povećati mogućnosti pristupa kvalitetnom učenju temeljenom na radu. 250 učenika upisanih u ustanove strukovnog obrazovanja biti uključeno i to putem aktivnosti vezanih za provedbu redovitoga programa strukovnog obrazovanja, primanje podrške u Uredu za karijere, sudjelovanje u Inovativnoj učionici, Inovacijskom centru i radionicama te natjecanjima i strukovnim smotrama. U projekt će biti uključeno ukupno 120 odgojno-obrazovnih radnika (OBR) u ustanovama za strukovno obrazovanje i to u aktivnostima za razvoj programa stručnog usavršavanja, provedbu krojenoga edukacijskog programa za OBR-e te na sudjelovanje na edukacijama koje omogućuju kvalitetno razvijanje i provedbu aktivnosti vezanih za razvoj i modernizaciju obrazovnog programa Regionalnog centra kompetentnosti.

U projekt će biti uključeno 100 odraslih polaznika i to ne samo provedbom formalnih i neformalnih programa obrazovanja za odrasle, već će ih se dodatno poticati i putem zajedničkih strukovnih sajmovima te uključivanjem alumnija u aktivnosti Inovacijskog centra. Dodatnim aktivnostima Inovacijskog centra i natjecanja Projekt uključuje ne samo učenike Regionalnog centra kompetentnosti već i učenike partnerskih i drugih škola. Također, razvojem posebnih obrazovnih programa doprinosi se smanjenu socijalne isključenosti i razvoju ciljanih usluga za osobe s invaliditetom/teškoćama.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): 

Uspostaviti programske i kadrovske uvjete Regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije koji će unaprijediti mogućnost za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslih polaznicima strukovnog obrazovanja

Uspostava organizacije rada i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti

Ciljevi se odnose na uspostavu organizacije RCK kroz strukturiranje suradnje s partnerima, visokim učilištima i znanstvenim organizacijama, trgovačkim društvima i obrtima, razmjenu znanja i iskustava, razvoj i provedbu mehanizma osiguranja kvalitete, postavljanje okvira djelatnosti RCK čime se neposredno pridonosi ostvarenju postavljenog cilja.

Razvoj, unaprjeđenje i provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanjam formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u Regionalnom centru kompetentnosti

Ciljevi uključuju uspostavu i razvoj programskih uvjeta RCK-a učenja temeljnog na radu kroz razvoj standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma, razvoj i modernizaciju kurikuluma, programa obrazovanja odraslih, programa za osobe s invaliditetom i za učenike s teškoćama, izradu i nabavu audio-vizualnih i digitalnih materijala, provedbu svih razvijenih programa, opremanje RCK čime se neposredno pridonosi ostvarenju postavljenog cilja.

Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja i programa za obrazovanje odraslih

Ciljevi se odnose na jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja i programa za obrazovanje odraslih. Element neposredno utječe na realizaciju navedenog cilja.

Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra

Ciljevi se odnose na promociju strukovnih zanimanja i rada Centra putem organizacije strukovnih sajmova, dana otvorenih vrata, radionica, zajedničkih strukovnih sajmova, natjecanja učenika na kojima se uz projekt i RCK promiču i zanimanja za kojima postoji izražena lokalna/regionalna potreba, čime se ostvaruje jedna od glavnih zadaća RCK-ova. Element neposredno utječe na realizaciju navedenog cilja.

Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 49.978.113,43 HRK

Iznos sufinanciranja (u HRK):  49.978.113,43 HRK (100 %)

Ukupni iznos IPEMED (u HRK): 1.579.469,46

Razdoblje provedbe projekta:  29. prosinca 2019. –  29. prosinca 2023. godine (48 mjeseci)

Kontakti za više informacija:

  • Partner: Institut perspektiva ekonomije Mediterana, Kroz Smrdečac 17, 21 000 Split, tel.: +385 21/259-806, e-mail adresa: ured@ipemed.hr

Mrežne stranice za više informacija o EU fondovima:

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Instituta perspektiva ekonomije Mediterana.