Korištenjem mrežne stranice i/ili usluga Instituta perspektiva ekonomije Mediterana, dajete nam suglasnost za obradu svojih osobnih podataka na zakonom propisan način, o čemu smo dužni postupati u skladu s obvezama voditelja obrade osobnih podataka.

 

Prava naših korisnika u pogledu njihovih osobnih podataka

  • Pristup osobnim podacima
  • Ispravljanje netočnih ili nepotpunih osobnih podataka
  • Brisanje osobnih podataka
  • Ograničavanje obrade
  • Prijenos osobnih podataka
  • Podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka

 

Prikupljanje podataka

Institut perspektiva ekonomije Mediterana prikuplja osobne podatke svojih korisnika uz njihovu privolu u sljedećim slučajevima:

  • Pohađanja naših seminara, edukacija i radionica u sklopu provedbe projekata
  • Pretraživanja naše mrežne stranice
  • Kontaktiranja putem e-pošte ili namjenskog obrasca na našoj mrežnoj stranici

 

Kontakt informacije

Institut perspektiva ekonomije Mediterana
Kroz Smrdečac 17,
21000 Split,
Hrvatska

https://ipemed.hr
E-mail: ured@ipemed.hr
+385 21 553 582