Naziv projekta: Za bolji život – povećanje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama kroz socijalnu uključenost

Program i kodni broj projekta: Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, UP.02.2.2.06.0347

Korisnik: Centar za odgoj i obrazovanje JURAJ BONAČI

Projektni partner: Institut perspektiva ekonomije Mediterana

Kratak opis projekta: Projekt „Za bolji život – povećanje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama kroz socijalnu uključenost“ usmjeren je na povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom -intelektualnim teškoćama. Projektne aktivnosti podrazumijevaju provedbu programa poticanja samostalnosti osoba s invaliditetom – intelektualnim teškoćama, u svakodnevnom životu, provedbu vikend programa, sportsko-rekreativnih i hortikulturnih aktivnosti te podršku za ostvarivanje zdravstvenih i socijalnih prava. Projektne aktivnosti usmjerene su i na edukaciju članova njihovih obitelji s ciljem osiguravanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života te na jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom – intelektualnim teškoćama. Sve navedene aktivnosti pridonijet će procesu integracije osoba s invaliditetom – intelektualnim teškoćama, u društvo.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): 

Ciljevi projekta su:

  • povećanje uključenosti osoba s invaliditetom – intelektualnim teškoćama u društvo širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici
  • omogućavanje bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o osobama s invaliditetom – intelektualnim teškoćama
  • jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom – intelektualnim teškoćama u svrhu razvoja usluga.

Očekivani rezultati projekta su:

  • razvijeni modeli, metode i obrasci koji će osobama s invaliditetom – intelektualnim teškoćama, kao i njihovim skrbničkim obiteljima, omogućiti najbolje moguće načine uključivanja u društvo
  • članovi obitelji osoba s invaliditetom – intelektualnim teškoćama poučeni o zdravstvenim i obrazovnim te o mogućnostima socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom – intelektualnim teškoćama u zajednicu
  • osnaženi kapaciteti stručnjaka koji svakodnevno rade s osobama s invaliditetom – intelektualnim teškoćama
  • senzibilizirana i osviještena šira javnost o važnosti integracije osoba s invaliditetom – intelektualnim teškoćama u društvo.


Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 
929.203,95 HRK

Iznos sufinanciranja (u HRK):  929.203,95 HRK (100 %)

Razdoblje provedbe projekta:  27. travnja 2020. –  27. travnja 2022. godine (24 mjeseca)

Kontakti za više informacija:

  • Korisnik: Centar za odgoj i obrazovanje JURAJ BONAČI, Ulica Brune Bušića 30, 21 000 Split,

tel.: +385 21/530-663, e-mail adresa: centar.juraj.bonaci@gmail.com

Odgovorna osoba: Ravnateljica Snježana Čotić, prof.,

tel.: +385 21/530-663, mob: 098 921 9235, e-mail adresa: centar.juraj.bonaci@gmail.com

  • Projektni partner: Institut perspektiva ekonomije Mediterana, Kroz Smrdečac 17, 21 000 Split, tel.: +385 21/259-806, e-mail adresa: ured@ipemed.hr

Voditelj projekta: Goran Pažin, mob.: 095 808 0766, e-mail adresa: goran.pazin@ipemed.hr

Mrežne stranice za više informacija o EU fondovima:

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Instituta perspektiva ekonomije Mediterana.