Institut perspektiva ekonomije Mediterana (IPEMED) je neprofitna i neovisna organizacija civilnog društva, upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske, kojoj je svrha pridonijeti održivom razvoju Republike Hrvatske prvenstveno korištenjem njenih jadranskih gospodarskih i društvenih resursa i potencijala, prateći pritom ukupnost njihovih učinaka na zajednicu i pojedinca te razvijajući sudioničku demokraciju.

Ciljevi djelovanja IPEMED-a su promicanje, poticanje, zagovaranje i podržavanje razvoja poduzetnišva, istraživanja i inovacija, prevencije i unapređenja zdravlja, zaštite okoliša, očuvanja prirodne i kulturne baštine, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, socijalne uključenosti i dobrog upravljanja.

Područja djelovanja IPEMED-a su gospodarstvo, istraživanje, inovacije i održivi razvoj, zdravlje, zaštita okoliša i klimatske promjene, socijalna uključenost i dobro upravljanje.

Među ciljnim skupinama IPEMED-a su poduzetnici, poslodavci, poduzetničke potporne institucije, poslovne organizacije i udruženja, sveučilišta i fakulteti, instituti i javne ustanove, lokalna i područna samouprava, udruge i građanske inicijative, inovatori i mladi te opće ruralno i gradsko stanovništvo.

IPEMED djeluje u dva povezana i nadopunjujuća smjera, kroz Poduzetnički centar za potporu poduzetništvu te kroz Istraživački centar znanja Euromediteranski forum (EMEF) za promišljanje i zagovaranje jadranskih politika.