Sve o šećernoj bolesti – znanjem do zdravlja

Projekt „Sve o šećernoj bolesti – znanjem do zdravlja“ predstavljen na prvoj projektnoj konferenciji za medije

Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s Institutom perspektiva ekonomije Mediterana provodi projekt „Sve o šećernoj bolesti – znanjem do zdravlja“, razvijen u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda.

Projekt je usmjeren na promicanje zdravih navika te povećanje znanja i svijesti djece, roditelja, nastavnika i odgajatelja o važnosti prevencije šećerne bolesti putem organiziranih edukativnih radionica i izrađenih edukativno-informativnih publikacija. Ukupna vrijednost projekta, čija je provedba započela u rujnu 2020., a završetak predviđen u ožujku 2022., iznosi 495.428,44 HRK od čega je iznos bespovratnih sredstava 100 %. Udio EU sufinanciranja iznosi 85 %, a nacionalnog 15 %.

Prim. dr. sc. Željka Karin dr. med., ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije ustvrdila je kako rastući trend usvajanja nezdravih životnih navika povećava rizik razvoja šećerne bolesti, te je istaknula kako Zavod ovim projektom želi ukazati na važnost podizanja znanja i svijesti o važnosti prevencije ove bolesti kod predškolske i školske djece, kako bi se već u toj dobi oblikovao i usvojio zdravi način života i tako prevenirao njezin nastanak. Nadalje, istaknula je kako je važnost projekta prepoznao i Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije te pruža sustavnu podršku u njegovoj provedbi.

Naglasila je kako je s ciljem podizanja razine znanja i osviještenosti o rizicima obolijevanja od šećerne bolesti, projekt predvidio brojne aktivnosti usmjerene na djecu predškolske i školske dobi, roditelje, nastavnike i odgajatelje u slabije razvijenim, potpomognutim područjima i otocima Splitsko-dalmatinske županije. Predviđene projektne aktivnosti podrazumijevaju provedbu edukativnih radionica u 12 osnovnih škola i dječjih vrtića na području Županije, ali i izradu edukativno-informativnih publikacija sa savjetima za zdravu prehranu, redovitu tjelovježbu i praćenje zdravstvenog stanja.

Na samom kraju istaknula je kako u ovim izazovnim okolnostima uzrokovanim COVID-19 pandemijom, ne treba zanemariti kronične nezarazne bolesti poput šećerne bolesti i sve opasnosti koje one predstavljaju za ljudsko zdravlje. Zaključila je kako upravo ovaj projekt i predviđene projektne aktivnosti doprinose podizanju znanja i svijesti o važnosti prevencije šećerne bolesti, a time i do unapređenja ukupnog zdravlja stanovništva.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Instituta perspektiva ekonomije Mediterana.

Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.