USLUGE

– Savjetovanje u pokretanju poduzetničkih poduhvata
– Informiranje o projektima i natječajima za bespovratna sredstva
– Poticanje inovacija
– Izrada poslovnih planova i investicijskih studija
– Priprema i provedba EU projekata
– Povezivanje s tehnološkim parkovima te poduzetničkim inkubatorima i akceleratorima
– Povezivanje s poduzetnicima – poslovnim partnerima
– Razvoj dugoročnih strategija