POTICANJE INOVACIJA

– Priprema i provedba znanstveno-istraživačkih projekata u suradnji sa znanstvenim organizacijama na razini RH i EU
– Podrška kod zaštite intelektualnog vlasništva
– Povezivanje sa znanstveno-istraživačkim institucijama i organizacijama
Poduzetnički centar IPEMED raspolaže osobljem kvalificiranim za izradu i provedbu raznovrsnih istraživačkih i razvojnih projekata.