POSLOVNI PLAN

Poduzetnički dokument koji sadrži cjelovito i potanko razrađeno obrazloženje o ulaganjima u određeni posao, s ocjenom očekivanih učinaka i varijantnih rješenja za različite predvidive situacije.
Poduzetnički dokument koji sadrži cjelovito i potanko razrađeno obrazloženje o ulaganjima u određeni posao, s ocjenom očekivanih učinaka i varijantnih rješenja za različite predvidive situacije.
Preporučeni sadržaj do 700.000 kuna predračunske vrijednosti ulaganja (HBOR):

 1. Podaci o poduzetniku
  • O osobi poduzetnika
  • Procjena poduzetničke sposobnosti
 2. Polazište
  • Nastanak poduzetničke ideje
  • Razlozi osnivanja
  • Vizija i zadaća poduzetničkog pothvata
 3. Predmet poslovanja (proizvodi ili usluge)
 4. Tržišna opravdanost
  • Tržište nabave
  • Tržište prodaje
 5. Tehnološko-tehnički elementi pothvata
  • Opis tehnologije
  • Struktura troškova
  • Struktura i broj zaposlenih
 6. Lokacija
 7. Zaštita okoliša
 8. Financijski elementi pothvata
  • Investicije u osnovna sredstva
  • Proračun amortizacije
  • Kalkulacije cijena
  • Troškovi poslovanja
  • Investicije u obrtna sredstva
  • Izvori financiranja
  • Račun dobiti (dohotka)
  • Pokazatelji učinkovitosti
   • Financijski tok (primici i izdaci)
 1. Zaključak