Poduzetnički centar IPEMED ima za svrhu stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko-kninske i Zadarske županije. Ciljevi Programa Centra su jačati tržišnu konkurentnost poduzetnika, koristiti poduzetničke prostorne i druge infrastrukture za ostvarenje poduzetničkih poduhvata, promicati i podizati poduzetničku kulturu te rješavati društvene probleme primjenom poduzetničkih načela. Korisnici Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva, obrtnici i poduzetnici, utvrđeni zakonom  kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, u cijelosti su u privatnom vlasništvu i imaju sjedište odnosno prebivalište na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije.

Poduzetnički centar IPEMED upisan je u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (JRPI).

Usluge Poduzetničkog centra IPEMED obuhvaćaju savjetovanje i poučavanje/informiranje različitih korisnika, a naročito iz sektora poduzetništva, istraživanja, razvoja i inovacija

USLUGE SAVJETOVANJA

Usluge savjetovanja predstavljaju različite oblike stručne tehničke pomoći korisnicima za analizu problema, usavršavanje zaposlenika, razvoj kreativnih vještina i talenata kao potencijala za stvaranje dobiti, suradnju sa znanstvanicima i stručnjacima, povezivanje sa strukovnim školama i STEM fakultetima ili njihovim odjelima, povezivanje s lokalnom zajednicom i donositeljima odluka, zagovaranje poduzetničkih ideja i projekata, korištenje medija, prepoznavanje povoljnih izvora financiranja i jamstava, korištenje novih oblika financiranja (fondovi rizičnog kapitala, „poslovni anđeli”), analizu ostvarivosti indikatora rezultata, identifikaciju mogućih partnera, umrežavanje i udruživanje, unapređenje zaštite okoliša, povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, izradu industrijskog i grafičkog identiteta tvrtke.

USLUGE SAVJETOVANJA

Usluge savjetovanja predstavljaju prethodnu procjenu projektnih ideja, oblikovanje projekata, pripremu i prijavu projekata za bespovratno sufinanciranje, pripremu i prijavu projekata za povoljno kreditiranje, istraživanje tržišta, marketing, izradu mrežne stranice i drugog promidžbenog materijala, razvoj inovativnog proizvoda ili usluge, dizajniranje proizvoda i usluga, stvaranje i oblikovanje robne marke, zaštitu intelektualnog vlasništva, dobivanje standarda kvalitete, isticanje pozitivnih primjera i postignutih uspjeha poduzetnika, razvoj socijalnog poduzetništva, jačanje radnih kompetencija za veću zapošljivost, poticanje i zagovaranje drugih programa razvoja poduzetničkih kompetencija.

Ove se usluge pružaju putem održavanja individualnih tematskih sastanaka s pojedinim subjektom malog gospodarstva.

USLUGE POUČAVANJA/INFORMIRANJA

Usluge poučavanja/informiranja odnose se na mogućnosti izrade poslovne dokumentacije (na primjer poslovnih planova i investicijskih elaborata), analize, procjene i rješenja za rizike poslovne ideje, izrade i prijave projektnih prijedloga za bespovratno sufinanciranje sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugim povoljnim izvorima financiranja, kao i na informiranje o korisnim javnim ili stručnim događanjima, kreditnim linijama, javnim pozivima i natječajima za financiranje projekata, mogućnostima za umrežavanje i suradnju i slično.

Ove usluge se provode putem održavanja skupnih događaja za subjekte malog gospodarstva (radionice, tribine i seminari), a mogu se odnositi na tematske skupine o poslovnoj učinkovitosti, tržištu, marketingu, informatičkoj pismenosti s naglaskom na mrežne tehnologije, korištenju javnih potpora, planiranju poslovnog rasta i razvoja tvrtke, razvoju inovacije od početne ideje do komercijalizacije,  zaštiti intelektualnog vlasništva i slično.