INVESTICIJSKA STUDIJA

Poduzetnički dokument za donošenje investicijske odluke, koji sadrži informacijsku osnovicu u pogledu analize tržišta, tehnološko-tehničke, lokacijske, organizacijske i ekonomsko-financijske analize, s ocjenom uspješnosti i prihvatljivosti investicijskog projekta za njegovu provedbu.
Preporučeni sadržaj iznad 700.000 kuna predračunske vrijednosti ulaganja (HBOR):
Uvod
Sažetak ulaganja

 1. Informacije o poduzetniku – investitoru
 2. Predmet poslovanja investitora
 3. Postojeće imovina investitora
 4. Analiza dosadašnjeg financijskog poslovanja
 5. Ocjena razvojnih mogućnosti investitora
 6. Analiza tržišta
  • Tržište nabave
  • Tržište prodaje
  • Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda
 7. Dinamika i struktura zaposlenih
  • Analiza potrebnih kadrova
  • Proračun godišnjih bruto plaća
 8. Tehnički elementi ulaganja
  • Opis tehničko-tehnološkog procesa
  • Utrošak sirovina, materijala i energenata
  • Tehnička struktura ulaganja
  • Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)
 9. Lokacija
 10. Zaštita čovjekove okoline
 11. Dinamika realizacije ulaganja
 12. Ekonomsko-financijska analiza
  • Ulaganje u osnovna sredstva
  • Ulaganje u obrtna sredstva
  • Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
  • Izvori financiranja i kreditni uvjeti
  • Izvori financiranja
  • Obračun kreditnih obveza
  • Proračun amortizacije
  • Proračun troškova i kalkulacija cijena
  • Projekcija računa dobiti i gubitka
  • Financijski tok
  • Ekonomski tok
  • Projekcija bilance
 13. Ekonomsko-tržišna ocjena
  • Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
  • Dinamička ocjena projekta
  • Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
  • Metoda neto sadašnje vrijednosti
  • Metoda relativne sadašnje vrijednosti
  • Metoda interne stope rentabilnosti
 14. Analiza osjetljivosti
 15. Zaključna ocjena projekta