FINANCIRANJE MSP-OVA IZ FONDOVA EU

Koraci u prijavi projekata za financiranje malih i srednjih poduzeća iz fondova EU-a:

  1. Identifikacija optimalnog izvora sredstava u skladu s potrebama i ciljevima poduzeća, uz kontinuirano praćenje događanja, najava i objava novih natječaja i javnih poziva za financiranje iz EU fondova (https://strukturnifondovi.hr/)
  2. Razrada projektne ideje
  3. Priprema natječajne dokumentacije
  4. Izrada studije izvodljivosti/investicijske studije
  5. Blagovremeno slanje cjelokupne natječajne dokumentacije nadležnoj instituciji
  6. Evaluacija primljene projektne prijave
  7. Rezultati evaluacije
  8. Provedba