Neovisni istraživački centar znanja EMEF okuplja skupinu stručnjaka iz različitih znanstvenih i stručnih područja radi proučavanja tema vezanih za očuvanje i razvoj jadranskog mora, obale i otoka Republike Hrvatske i njihovih resursa, kao i za hrvatsku ulogu na Sredozemlju, u cilju predlaganja djelovanja za njihovo poboljšanje.

Svoja provedena istraživanja i analize EMEF zagovara u procesu predlaganja novih ili unaprjeđivanja postojećih politika, prvenstveno s ciljem zastupanja zanemarenih tema i područja te povezivanja nositelja političkog odlučivanja s poslovnim, znanstvenim i civilnim sektorom, sve radi doprinosa prelasku postojećeg modela upravljanja u transparentnije, uspješnije i društveno odgovornije.

EMEF je dio međunarodnih mreža EuroMeSCo i MIO-ECSDE, u kojima promovira hrvatske interese te surađuje u izradi studija i analiza, promišljanju i predlaganju novih politika, razmjeni  znanja, informacija i najboljih praksi, podizanju svjesnosti o specifičnim razvojnim projektima i zagovaranju.