Provedena Radionica komunikacijskih i prezentacijskih vještina za djelatnike IPEMED-a

Provedena Radionica komunikacijskih i prezentacijskih vještina za djelatnike IPEMED-a Djelatnici udruge IPEMED, u sklopu projekta “Uz zdrav živtoni stil raSTEMo” sudjelovali su na drugom ciklusu aktivnog jačanja “soft” vještina i vještina poučavanja (trening za trenere), Radionici komunikacijskih i prezentacijskih vještina koje je pripremila dr.sc. Branka Bernard, predstavnica tvrtke fabula movens d.o.o.   Na edukativnoj Radionici…